Povraćaj sredstava i reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 015365000 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@sanioptik.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 015365000, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@sanioptik.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Koče Kapetana 12-12, 11000 Beograd.

 

Podaci o firmi Sani Optik,

Tel 011 245 52 61

Fax xxx xxx xxxxx

Broj računa 265621031000473273

Matični broj 07006853

PIB 100279643

Šifra delatnosti Proizvodnja medicinskih i stomatološkuh instrumenata i materijala 

e-mail office@sanioptik.rs